Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sina rötter i både kognitiv terapi och beteendeterapi.

KBT är en aktiv behandlingsform där klient och terapeut gemensamt arbetar med att lösa klientens problemet här och nu.

KBT bygger på modern forskning och är idag den terapiinriktning som har bäst vetenskapligt stöd vad gäller effektiva metoder för rad olika problemområden och diagnoser.

KBT utvecklades ursprungligen som en effektiv behandling av depression och ångest men har idag expanderat till att vara en effektivt verktyg vid förändrings- och utvecklingsarbete i de flesta sammanhang.