Mindfulness

Mindfulness är ett verktyg för att nå balans i ditt eget liv och i din egen arbetssituation - ett förhållningssätt till livet.

Det är även ett framgångsrikt redskap för dig som arbetar med människor. Essensen i mindfulness är att vara här och nu och att se och möta både den inre och yttre verkligheten precis som den är. Begreppet Mindfulness är hämtat från buddismen och är en tusenårig tradition i tränandet av medvetenhet och närvaro.

Medveten närvaro – att vara vaken i nuet.

  • Att observera – tillåt dig att leva i nuet och var uppmärksam på dig själv.
  • Att beskriva – vad är det du observerar, se tankarna och känslorna som subjektiva reflektioner och inte som sanningar.
  • Att inte döma – konstatera bara situationen, värdera inte.
  • Att delta – delta i de skeenden som händer när de händer.