Lotta Sundström

Huvudansvarig för KBT i FALUN är Lotta Sundström

Lotta har arbetat som diakon i Falun i 25 år och har läst KBT i tre och ett halvt år. Som diakon arbetade Lotta mycket med enskilda samtal med människor i alla åldrar. Det var också den del av arbetat som hon tyckte mest om och anledningen till att hon ville läsa vidare. Hennes tidigare samtal handlade mest om att ge stöd i sorg och kris.

Som diakon har Lotta stor erfarenhet av att arbeta med grupper i alla åldrar.

Lotta har gått grundläggande psykoterapi utbildning (Steg 1) i KBT hos KBT Centrum i Uppsala. Lotta har som KBT-terapeut behandlat klienter med: generaliserad ångest, depression, aggresivitet, tvångssyndrom, socialfobi, specifika fobier, viktproblem, relationsproblem m.m. med goda resultat.

Lotta har genomfört godkänd examination i specialistkursen Acceptance & Commitment Therapy (ACT) i teroi och praktisk tillämpning.

Lotta har gått parterapikurs i Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) hos Psykologpartners.

Lotta har även gått Mindfulness programmet, Mindfulness baserad stressreduktion (MBSR) enligt Jon Kabat-Zinn, Univeristy of Massachusetts, USA.

Som KBT-terapeut arbetar Lotta under handledning av Johan Thunved, leg psykolog, leg psykoterapeut samt psykoterapi handledare (KBT).