Behandlingsområden

Ångest
Depression och nedstämdhet
Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
Tvångssyndrom (OCD)
Panikångest
Social fobi
Specifik fobi
Stress
Utmattningssyndrom
Rehabilitering
Relationsproblem
Parterapi
Kronisk smärta
Livsstilsförändringar
Sömnproblem
Alkohol och drogmissbruk
Spelmissbruk
Tävlingspsykologi