ACT - Acceptanced Commitment Therapy

ACT är en form av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och räknas till tredjevågens KBT.

ACT innebär bland annat att:

A – Acceptera dina tankar och känslor och var närvarnade.
K – Komma fram till en riktning mot det du tycker är viktigt och värdefullt och
T – Ta det till handling