Välkommen

KBT i FALUN är ett företag som vill erbjuda dig som klient en möjlighet till förändring och ökad livskvalité.

KBT i FALUN erbjuder kognitiv beteendeterapi som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod till enskilda, par och grupper.

KBT i FALUN har bra forskningsstöd vid bland annat depressioner, ångest, fobier, oro och stress.